Dialoogmarkten 2017

Eind 2017 organiseerden het Departement Omgeving, het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en het Agentschap Wegen en Verkeer dialoogmarkten over K-R8. Een greep uit de reacties die de meer dan 3000 betrokkenen via de online-enquête of tijdens een bezoek aan een van de vier dialoogmarkten deelden, vind je hieronder. De verkregen input gaat onder meer over mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen die een impact kunnen hebben op de zones langs de R8 en andere wegen. Zo deelden heel wat mensen hun mening over de verdere invulling van Hoog Kortrijk, de eventuele bouw van een voetbalstadion op Evolis of de ideale locaties om openbaarvervoersknooppunten te ontwikkelen.

"Ik zou bij Kortrijk Xpo een multimodale parking inrichten waar je je auto kan ruilen voor een elektrische fiets of waar je snel de trambus kan nemen naar de binnenstad. Je zou er ook bijvoorbeeld een strijkcentrale, een boodschappenophaalpunt of lockers kunnen voorzien."
Quote van een burger die de online-enquête invulde.

De feedback over de mobiliteit gaat zowel over de vlotheid van het verkeer als over de veiligheid: van de aanleg van vrijliggende fietspaden over het anders afstellen van verkeerslichten tot het aanleggen van voorsorteerstroken en andere infrastructurele ingrepen.

"Op korte termijn moeten de verkeerslichten ter hoogte van het kruispunt van de N43 en de R8 beter op elkaar afgestemd worden, eventueel met een zogenaamde groene golf. Op lange termijn worden die verkeerslichten overbodig als de R8 kan worden doorgetrokken."
Quote van een bezoeker aan een van de dialoogmarkten.

Feedback ruimtelijke ontwikkelingen
Feedback verkeer - vlotheid
Feedback verkeer - veiligheid
Feedback dialoogmarkten op kaart (laden kan even duren)