Luchtkwaliteitsmetingen

Samen luchtkwaliteit meten

Het Departement Omgeving organiseert samen met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en de betrokken lokale besturen een campagne om de luchtkwaliteit te meten in de omgeving van de E17, de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost en de reservatiestrook voor het mogelijks sluiten van de ringweg R8 tussen deze complexen. De metingen maken geen deel uit van het milieuonderzoek van het GRUP K-R8  gezien de looptijd van de metingen (ca. 1,5 jaar) en de naverwerking van de resultaten. De metingen zijn wel belangrijk om:

 • Eventuele locaties waar de luchtkwaliteit minder goed is in kaart te brengen en mogelijke acties te ondernemen voorafgaand aan het GRUP.
 • De luchtkwaliteit te monitoren over langere termijn. Zo kan deze meetcampagne dienen als nulmeting om de impact van de toekomstige realisaties in kaart te brengen.

Er is een ruime zone afgebakend om de concentratie stikstofdioxide tweewekelijks te meten. Stikstofdioxide is een schadelijk gas dat in de uitlaatgassen van wagens zit en is een goede parameter voor luchtverontreiniging door lokaal verkeer. De luchtmetingen starten vanaf het najaar 2021.

  Raadpleeg hier een aantal veelgestelde vragen over de luchtkwaliteitsmetingen.

  Ook jij kan je steentje bijdragen aan deze meetcampagne:

  • Deel je suggesties voor mogelijke meetlocaties binnen de afgebakende zone
  • Stel je gevel beschikbaar voor luchtkwaliteitsmetingen als je in de afgebakende zone woont
  • Verzamel ongeveer anderhalf jaar lang mee staalnames als vrijwilliger. De staalnames gebeuren tweewekelijks en starten in het najaar 2021. Een toelichting met praktische uitleg wordt voorzien door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De samplers (proefbuisjes) zijn door de vrijwilligers op te halen in een centraal nabijgelegen punt en zijn na staalname daar ook terug te brengen. De samplers en stalen zijn steeds gekoeld te bewaren en te transporteren (in koelbox of frigobox).

  Meetlocaties kunnen tot en met 28 mei 2021 doorgegeven worden via onderstaand invulformulier. Er kunnen enkel meetlocaties worden voorgesteld binnen de afgebakende zone voor luchtkwaliteitsmetingen.

  Zone voor luchtkwaliteitsmetingen

  Adres