Luchtkwaliteitsmetingen

Samen luchtkwaliteit meten

Het Departement Omgeving organiseert samen met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Stad Kortrijk, Stad Harelbeke en de gemeente Zwevegem een campagne om de luchtkwaliteit te meten in de omgeving van de E17, de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost en de reservatiestrook voor het mogelijks sluiten van de ringweg R8 tussen deze complexen. De metingen maken geen deel uit van het milieuonderzoek van het GRUP K-R8  gezien de looptijd van de metingen (ca. 1,5 jaar) en de naverwerking van de resultaten. De metingen zijn wel belangrijk om:

  • Eventuele locaties waar de luchtkwaliteit minder goed is in kaart te brengen en mogelijke acties te ondernemen voorafgaand aan het GRUP.
  • De luchtkwaliteit te monitoren over langere termijn. Zo kan deze meetcampagne dienen als nulmeting om de impact van de toekomstige realisaties in kaart te brengen.

Er is een ruime zone afgebakend om de concentratie stikstofdioxide tweewekelijks te meten. Stikstofdioxide is een schadelijk gas dat in de uitlaatgassen van wagens zit en is een goede parameter voor luchtverontreiniging door lokaal verkeer. De luchtmetingen starten vanaf het najaar 2021.

    Raadpleeg hier een aantal veelgestelde vragen over de luchtkwaliteitsmetingen.

    Zone voor luchtkwaliteitsmetingen

    Kaart met meetpunten