Publieke raadpleging van 30 maart tot en met 28 mei 2021

In een eerdere fase organiseerde het Departement Omgeving met diverse partners al dialoogmarkten (2017) en een publieke raadpleging naar aanleiding van de startnota (2019). Een terugblik hierop vind je hier.

De publieke raadpleging over de verfijnde startnota loopt van 30 maart tot en met 28 mei 2021. Tijdens deze periode kan iedereen reacties indienen op de verfijnde startnota. Deze omschrijft de opzet van het plan en de aanpak van het milieuonderzoek. Er is ook een procesnota die de procesaanpak in elke fase van het proces omschrijft, een antwoordnota en een tunnelnota

Raadpleeg de verfijnde startnota, procesnota en bijlagen hier

Of op afspraak ter plaatse in: 

  • Stadhuis Harelbeke, Marktstraat 29, 8530 Harelbeke, tel.  056 73 33 75 
  • Stadhuis Kortrijk, Leiestraat 21, 8500 Kortrijk, tel.  1777 
  • Gemeentepunt Zwevegem, Blokkestraat 29, 8550 Zwevegem, tel. 056 76 57 20 
  • De kantoren van het Departement Omgeving, Afdeling GOP, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel, tel. 02 553 38 00 

Inzage ter plaatse kan omwille van de coronamaatregelen alleen op afspraak. 

Het Departement Omgeving organiseerde in april en mei 2021 drie digitale publieke informatiemomenten (webinars) waarbij de verfijnde startnota toegelicht werd en je vragen kon stellen. Je kunt deze presentatie hieronder opnieuw bekijken:

Wil je op voorhand een inhoudelijke vraag stellen (geen officiële inspraakreactie)? Mail ze naar omgevingsplanning@vlaanderen.be of bel naar 02 553 38 00. 

Inspraakreacties kunnen worden ingediend vanaf 30 maart tot en met 28 mei 2021 via onderstaande knop of per brief. Stuur je brief naar Departement Omgeving op bovenstaand adres of geef hem, opnieuw na afspraak, af bij het stads- of gemeentebestuur van Harelbeke, Kortrijk of Zwevegem tegen ontvangstbewijs. 

Inspraakreactie indienen